PRACOWNIA TECHNIKI W DREWNIE  

Strona główna

     

 Prace uczniów

      Przygotowanie do życia w cywilizacji technicznej to nadrzędny cel nauczania techniki dla uczniów klas gimnazjalnych naszego ośrodka.

   Odgrywa on bowiem szczególną rolę w procesie dydaktyczno- wychowawczym i rewalidacyjnym młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

   Program tego przedmiotu realizowany jest w ilości 3 godzin tygodniowo w I- III klasy gimnazjum oraz jednej godziny rewalidacji indywidualnej.

   Treści nauczania nauczania przedmiotu techniki obejmują:

- informacje ogólnotechniczne i osiągnięcia techniki,

- drewno - obróbka drewna

- szycie - materiały włókiennicze,

- metal - obróbka metalu,

- tworzywa sztuczne - obróbka,

- informatyka,

- żywienie i gospodarstwo domowe,

- introligatorstwo,

- proorientacja zawodowa

   

Kontakt

   
   
   
   
   
   
   
      

   Do ulubionych zajęć należą prace rzeźbiarskie i sny- cerskie w drewnie i korze, powstające w pracowni drewna prowadzonej przez Marka Florka.

   Wykonane prace zdobią korytarze szkoły i pracow- nie, ponadto prezentowane są na wystawach prac osób niepełnosprawnych, sprzedawane podczas aukcji i kiermaszy szkolnych.